FBW - FULL BODY WORKOUT

FBW – här tränar vi hela kroppen. Vi använder oss av får egen kroppsvikt och olika former av gummiband. Genom att arbeta kontrollerat och med fokus på vår inre kärna och balans, utmanas och stärks din kropp. FBW ger dig en grundstyrka inifrån och ut.