FBW – full body workout

FBW - FULL BODY WORKOUT

FBW – tränar vi hela kroppen. Vi använder oss av får egen kroppsvikt och olika former av gummiband. Genom att arbeta kontrollerat och med fokus på vår inre kärna och balans. Får din kropp utmanas och stärkas. Ger dig en grund i att vara stark inifrån och ut.